KÜRESEL ISINMA YAŞANDIĞINDA NELER OLUCAK…

İklim değişikliğine bağlı olarak küresel sıcaklıklardaki artışın korkunç sonuçları olacağına şahit olucağız. 2020 ve sonrasında, Dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel ısınmanın büyük etkileri en yüksek zirvelerden, okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar dünyanın her yerinde hissediliyor. Kutuplardaki buzullar eriyor, deniz suyu seviyesi yükseliyor ve kıyı kesimlerde toprak kayıpları artıyor.

Sıcak bölgelerde kuru bitki örtüsü kolayca yanar, bu da daha sık, daha büyük yangınlar anlamına geliyor. Küresel Isınma, önemli deniz buzunun eridiği anlamına gelir, bu da ısınmayı daha da hızlandıyor. Klima ve ısı dalgaları sıklığı ve süresi arttıkça ısı stresine daha fazla maruz kalabilecek şehirlerde yaşayan yoksulların senaryosunu da düşünebilirsiniz.

WMO, Avrupa Birliği İklim Değişikliği Gözlemleme Kurumu’nun, ‘2019 yılının 2016’dan sonra küresel boyutta, rekor düzeyde en sıcak ikinci yıl olduğu’ verisini teyit ettiklerini de bildirdi.(Kaynak)

“SICAKLIKLARIN EN ZIRVEYE ÇIKTIGI GÜNLERE ŞAHİT OLACAĞIZ”

Küresel ısınma ile mücadele etmenin yolları başlıcak şunlardır;

Su ve enerji kaynaklarını dikkatli kullanmak.

Karbondioksit oranını azaltacak önlemler almak.

Geri dönüşümü tümden desteklemek gerekmektedir.

Kaynak : https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCresel_%C4%B1s%C4%B1nma